ความเชื่อ ที่หลายคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับสมาร์ทโฟน

3 ความเชื่อ ที่หลายคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับสมาร์ทโฟน! ไอที

3 ความเชื่อ ที่หลายคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับสมาร์ทโฟน!

ปัจจุบัน สมาร์ทโฟน กลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกเพศ ทุกวัย เลยก็ว่าได้ ถ้าจะเปรียบได้กับอวัยวะชิ้นที่ 33 ก็ไม่น่าจะเป็นคำกล่าวที่เกินไปนัก พอ ๆ กับคุณสม…