เกร็ดความรู้เกี่ยวกับโลมา

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับโลมา ที่หลายคนไม่เคยรู้ สัตว์

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับโลมา ที่หลายคนไม่เคยรู้

บทความที่เราจะนำมาฝากเพื่อน ๆ วันนี้ เป็นเรื่องของสัตว์ชนิดหนึ่งที่มนุษย์ มีความเข้าใจผิดมาเป็นเวลานานแล้ว เรากำลังพูดถึง“โลมา” สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที…