เทคนิค เรียนออนไลน์ อย่างไรให้เข้าใจในหลักการ

เทคนิค เรียนออนไลน์ อย่างไรให้เข้าใจในหลักการ เมื่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เราต่างต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ โดยเฉพาะเด็ก  ในวัยเรียนรู้ที่กำลังศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ จากที่เคยไปโรงเรียนก็ต้องปรับตัวด้วยการเรียนรู้แบบ Learning From Home เพื่อให้การเรียนไม่ขาดช่วง ดังนั้น จึงได้ มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

เทคนิค เรียนออนไลน์ อย่างไรให้เข้าใจในหลักการ

  • เปิดใจรับฟัง เข้าใจปัญหา มีความยืดหยุ่น เนื่องด้วยแต่ละครอบครัวมีเงื่อนไขและความต้องการไม่เหมือนกัน โรงเรียนจึงต้องเปิดใจรับฟังและ ตั้งคำถามถึงสิ่งที่เป็นปัญหาของ การเรียนรู้ของเด็กและ ความต้องการของพ่อแม่ก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อให้เกิดความเข้าใจและ สามารถสร้างระบบการเรียนออนไลน์มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • กำหนดเป้าหมาย ในการพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง โดยยังรักษาความสุขของทุกคนในครอบครัว สถานการณ์เช่นนี้เป็นสิ่งที่ไม่ปกติ โรงเรียนจึงควรกำหนด รายละเอียดในการสอนออนไลน์ โดยมุ่งเน้นทั้งการพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง และ ให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุขไปพร้อมๆ กัน โดยหลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเครียดทั้งต่อเด็กและผู้ปกครอง
  • Sharing คือสิ่งสำคัญ เน้นการ Sharing องค์ความรู้และประสบการณ์ จากบุคลากรภายในและ ภายนอกโรงเรียนเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียน และ ผู้ปกครองได้อย่างแท้จริง
  • ทลายข้อจำกัดในทุกๆ ด้าน โรงเรียนควรพยายามทำความเข้าใจในข้อจำกัดต่างๆ อาทิ เครื่องมือหรือ อุปกรณ์ในการเรียน และลดความยุ่งยากในการจัดหาของผู้ปกครอง ทั้งในเรื่องอุปกรณ์ IT การสอนวิธีการใช้งาน และการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนสำหรับเด็กๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้เด็กๆ ได้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด และเป็นการลดภาระของผู้ปกครอง
  • การสอนสดมากที่สุด แม้จะต้องทำงานหนักมากขึ้น สิ่งสำคัญคือการให้เด็ก เป็นศูนย์กลางทั้งหมดของการออกแบบ การเรียนรู้ และเด็กๆ จะใส่ใจพร้อมเรียนรู้ ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อ ได้รับการอธิบายจากครูเป็นกลุ่มเล็กๆ ดังนั้น โรงเรียนจึงควรแบ่งห้องเรียนใหญ่เป็นห้องย่อย เพื่อให้สามารถสอนสด และ สามารถสร้างความมีส่วนร่วมไป จนถึงรู้ได้ถึงพัฒนาการนักเรียนของเขาได้อย่างใกล้ชิด 
เทคนิค เรียนออนไลน์ อย่างไรให้เข้าใจในหลักการ
  • สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ การทำให้เด็กๆ รู้สึกเหมือนตอนอยู่โรงเรียน จะช่วยให้กระตือรือร้นในการเรียนรู้ ยกตัวอย่างที่ King’s Bangkok ให้เวลาในช่วงการเข้าเรียน และ เวลาเลิกเรียน เป็นเวลาที่ทำให้เด็กๆ ได้มาเจอครู เจอเพื่อน และมีปฏิสัมพันธ์เฉกเช่นเดียว กับเวลาที่มาโรงเรียน นอกจากนี้ ยังมีการให้เด็กๆ ลุกมาแต่งตัวตอนเช้า และในช่วงต่างๆ ก็จะมีครูใหญ่แวะเวียนมา ทักทายในแต่ละชั้นเรียนออนไลน์ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคล้ายกับเมื่อเด็กๆ ได้มาโรงเรียน
  • เน้นสร้างความสมดุล เพื่อช่วยลดผลกระทบของการอยู่หน้าจอที่นานเกินไป และตระหนักถึงภาวะกดดันที่อาจจะเกิดจากความเปลี่ยนแปลงต่อเด็กๆ ดังนั้น คุณครูจึงจำกัดระยะเวลาในการเรียนให้เป็นไปตามวัยที่สมควร และให้มีช่วงเวลาที่นักเรียนได้หยุดจากจอเพื่อไปทำกิจกรรมอื่นๆ ก่อนกลับมาเรียนต่อในชั้นเรียนออนไลน์ เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กๆ จะไม่ต้องรับความกดดันจนเกินไป
  • การอยู่หน้าจอต้องท้าทายและแปลกใหม่ เด็กๆ อาจจะมีความเบื่อหน่ายกับสิ่งต่างๆ ดังนั้น เมื่อต้องให้พวกเขาเรียนรู้ผ่านหน้าจอ คุณครูของเราจึงต้องทุ่มเทและคิดค้นวิธีการเรียนที่น่าสนใจมากขึ้นไปทุกวัน ตัวอย่างเช่น แผนกกีฬาที่ผลิตสื่อวีดีโอใหม่ในทุกวัน แม้การพัฒนาร่างกายส่วนต่างๆจะมีมาตรฐานที่ถูกกำหนดมาแล้ว แต่ก็เพื่อให้เด็กเกิดความสนุกในการติดตามชมและออกกำลังกาย
  • รักษาสภาพจิตใจทั้งครูและนักเรียน ในสถานการณ์เช่นนี้ ทุกคนย่อมต้องการกำลังใจ ดังนั้น เราจึงหมั่นให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะคุณครูเองที่ต้องทำงานหนักกว่าปกติหลายเท่าตัว โรงเรียนจึงจัดสวัสดิการและกิจกรรมต่างๆ ให้คุณครูและนักเรียนได้ร่วมสนุกและผ่อนคลายไปด้วยกัน ซึ่งเมื่อคุณครูมีความสุขแล้ว ก็จะส่งผลให้สิ่งที่ถ่ายทอดไปยังนักเรียนเป็นไปได้ด้วยดี
  • รักษาสภาพจิตใจทั้งครูและนักเรียน ในสถานการณ์เช่นนี้ ทุกคนย่อมต้องการกำลังใจ ดังนั้น เราจึงหมั่นให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะคุณครูเองที่ต้องทำงานหนักกว่าปกติหลายเท่าตัว โรงเรียนจึงจัดสวัสดิการและกิจกรรมต่างๆ ให้คุณครูและนักเรียนได้ร่วมสนุกและผ่อนคลายไปด้วยกัน ซึ่งเมื่อคุณครูมีความสุขแล้ว ก็จะส่งผลให้สิ่งที่ถ่ายทอดไปยังนักเรียนเป็นไปได้ด้วยดี

เพียงแค่เราเข้าใจ และทำตามเทคนิค ที่เราไปกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ เราก็จะสามารถเข้าใจ ในขั้นตอนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เราก็จะสามารถเข้าใจในหลัการเพื่อที่เราจะได้เข้าใจการเรียนออนไลน์มากขึ้น

เรียนออนไลน์อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ เพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ทำให้เราต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน อย่างการเรียนการสอน ก้ได้มีการเปลี่ยบรูปแบบมาเป็นการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อที่เเราจะได้ช่วยกันหยุดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั่นเองค่ะ

อาหาร ที่มีส่วนทำให้ ภูมิคุ้มกันลดลง ! นอกจากจะมีอาหารที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราแล้วนั้น ก็ยังมีอาหารบางชนิด ที่มีส่วนในการทำลายภูมิคุ้มกันของเราด้วย เมื่อเราทานอาหารประเภทนั้นในปริมาณที่มากๆ ก็อาจจะเข้าไปลดประสิทธิภาพ ในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันโรคได้ด้วย